Psyksik vold

4 kriterier for anmeldelse af psykisk vold

|

Psykisk vold kan se ud på mange forskellige måder. Du skal kunne sige ja til følgende betingelser, før den psykiske vold, du vil anmelde, kan straffes efter Straffelovens §243.

1. Gerningsmanden har tilknytning til den voldsudsattes husstand
Det kan fx være en nuværende eller tidligere kæreste eller ægtefælle eller medlemmer af din familie.

2. Den psykiske vold er begået gentagne gange over en periode, efter at loven [§ 243] trådte i kraft den 1. april 2019
Det vil sige, at der er et gentagelsesmønster i den psykiske vold, og at der ikke er tale om en enkeltstående hændelse. Den psykiske vold kan også være foregået i en periode forud for 1. april, men kun den vold, der er begået efter at loven trådte i kraft, er strafbar.

3. Der er tale om groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd
Det kan fx være handlinger, der har til formål at ydmyge eller nedgøre dig, eller at chikanere og genere dig. Det kan også være handlinger, der krænker din ære eller selvfølelse, over- skrider dine personlige grænser eller negativt påvirker din psykiske integritet. Det omfatter også manipulerende adfærd, som fx kan få dig til at føle, at volden er selvforskyldt.

4. Adfærden er egnet til at styre den udsatte
Det kan fx være handlinger, der har til formål at ydmyge eller nedgøre dig, eller at chikanere og genere dig. Det kan også være handlinger, der krænker din ære eller selvfølelse, overskrider dine personlige grænser eller negativt påvirker din psykiske integritet. Det omfatter også manipulerende adfærd, som fx kan få dig til at føle, at volden er selvforskyldt.

www.danner.dk

Danner har udabejdet en fin folder, hvis du ønsker at anmelde psykisk vold. Folderen fortæller både om lovgivning, procedure, og giver også råd til dokumentationen. Du kan se folderen her: https://bit.ly/anmeldelse-psykisk-vold

narcissist.dk og EnouQh.com – vi deler citater om narcissistisk og psykisk vold.
Er du sammen med en narcissist? Tag testen her: Narcissist-testen.
Facebook: https://www.facebook.com/stoppsykvold

Vis alle citater 😘