Dr. Durvasula

Den Skjulte Narcissist

|

Den skjulte narcissist er karakteriseret ved en altoverskyggende idé om ‘Jeg fortjener bedre.’

De føler, at verden skylder dem noget - det er mindre berettigelse og mere en dyb utilfredshed med, hvor de er, og hvad de har i livet.

Disse mennesker er ofte mutte, tilbagetrukne og harme, når en anden har succes. De har svært ved at erkende, at en andens præstationer er et resultat af denne persons hårde arbejde, betalt kontingent eller grebet af en mulighed.

Tværtimod ser den skjulte narcissist en andens succes som universet, der forhindrer dem i det, de føler, de fortjener.

Fordi den skjulte narcissist ofte positionerer sig selv som et offer, har de en tendens til at tiltrække empatiske mennesker, der føler behov for at ‘redde’ narcissisten.

Dr. Durvasula
medium.com

narcissist.dk og EnouQh.com – vi deler citater om narcissistisk og psykisk vold.
Er du sammen med en narcissist? Tag testen her: Narcissist-testen.
Facebook: https://www.facebook.com/stoppsykvold

Vis alle citater 😘