Seksuel vold

Uønsket seksuel aktivitet

|
  • Uønsket seksuel aktivitet Seksualiserede handlinger, som personer er blevet inddraget i, men som de ikke har haft lyst til.
  • Handlingerne vil typisk være drevet af den anden part og med dennes behov i fokus. En del af disse handlinger vil kunne begrebsliggøres som seksualiserede overgreb afhængigt af kontekst, magtanvendelse og graden af frihed til at afvise aktiviteten.
  • Seksualiserede overgreb Uønskede fysiske seksualiserende handlinger, hvor den, der udsættes for handlingerne, ikke oplever at have friheden til at afvise handlingerne og/ eller ikke oplever, at vedkommendes afvisninger respekteres. Verbale og digitale seksualiserende handlinger indgår kun, hvis de udøves som en del af et fysisk seksualiseret overgreb. Seksuel chikane, som fx blotteri eller enkeltstående uønsket seksuel beføling på fx gaden indgår ikke.
  • Seksualiseret vold Paraplybetegnelse for samtlige former for uønskede seksualiserende handlinger, som en person kan udsættes for, og som kan have fysisk, verbal eller digital karakter.
  • Voldtægt Seksualiserede overgreb, som indebærer vaginal, anal og/eller oral penetration uden samtykke.
  • Det er typisk denne forståelse, der omtales i medier, og som associeres med seksualiserede overgreb i den generelle befolkning.

Nathalie Weih, Julie Enevoldsen, Katrine Bindesbøl Holm Johansen
Udgivet af Lev Uden Vold, 2022
Pjece: Mod en nuanceret forståelse af seksualiserede overgreb

narcissist.dk og EnouQh.com – vi deler citater om narcissistisk og psykisk vold.
Er du sammen med en narcissist? Tag testen her: Narcissist-testen.
Facebook: https://www.facebook.com/stoppsykvold

Vis alle citater 😘