Lev Uden Vold

Hotline

|

Hvis du er voldsudsat, voldsudøver eller deres pårørende kan du kontakte Lev Uden Volds nationale hotline. Her kan du få hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer og vold i familien. Fagpersoner kan også kontakte hotlinen.

Hotlinen er anonym og kan kontaktes døgnet rundt på tlf: 1888.

Chat-hotline: https://levudenvold.dk/hjaelp-og-radgivning/national-hotline

https://levudenvold.dk

narcissist.dk og EnouQh.com – vi deler citater om narcissistisk og psykisk vold.
Er du sammen med en narcissist? Tag testen her: Narcissist-testen.
Facebook: https://www.facebook.com/stoppsykvold

Vis alle citater 😘