psykologerne.dk

Hvad er psykisk vold?

|

Psykisk vold er den usynlige partnervold, som udøves igennem en vedvarende devaluering og psykisk nedbrydning af partneren. Det foregår typisk ved at nedgøre, ydmyge, krænke, manipulere eller isolere partneren med det formål at kontrollere eller begrænse partnerens liv og handlinger.

Psykisk vold er mindst lige så skadelig som fysisk vold. Netop fordi den er usynlig, kan den påvirke den voldsramtes fornuft, selvopfattelse og virkelighedsfornemmelse. I lighed med fysisk vold, kan ofre for psykisk vold, samt de nære relationer for eksempel børn, få varige psykiske mén.

Psykisk vold efterlader ikke noget fysisk spor og kan derfor være vanskelig at identificere og anerkende af både den voldsramte selv og af omgivelserne. Derfor kæmper mange i ensomhed med frygten for partneren, manglende selvværd og tvivlen, indtil de til sidst er fuldstændig nedbrudte eller har taget flugten.

www.psykologerne.dk

Psykisk vold

Hvad er psykisk vold?

|

Der er ikke nogen facitliste, når det kommer til psykisk vold. Nogle oplever, at den psykiske vold står alene, mens andre oplever, at den psykiske vold blander sig med for eksempel seksuel eller fysisk vold.

Grænserne for psykisk vold kan samtidig være uklare, da voldsformen overlapper med andre former som økonomisk vold, digital vold, negativ social kontrol og stalking.

Det er derfor helt normalt at være i tvivl om, hvad du præcist oplever.

Lev Uden Vold
levudenvold.dk

narcissist.dk og EnouQh.com – vi deler citater om narcissistisk og psykisk vold.
Er du sammen med en narcissist? Tag testen her: Narcissist-testen.
Facebook: https://www.facebook.com/stoppsykvold

Vis alle citater 😘