Seksualiserede overgreb

Indirekte modstand

|

Indirekte modstand består også af verbal og nonverbal kommunikation, som har til formål at afslutte udøvers handlinger.

Indirekte modstand er mere udbredt i fagpersonernes erfaringer end direkte modstand. Analysen viser, at indirekte modstand kan komme til udtryk gennem 1) undskyldninger for ikke at ville have sex, 2) eftergivenhed for udøvers pres, 3) passivitet og 4) foregivelse af nydelse og venlighed overfor udøver.

  • Når ofre kommer med undskyldninger for ikke at ville have sex, sker det typisk indledningsvis, når udøver lægger op til sex. Undskyldninger henviser til forhold hos ofrene selv, fx at være træt, og drager dermed omsorg for udøverens følelser.
  • Undskyldninger kan ses som forsøg på at bevare en positiv stemning og relation til udøver på trods af afvisningen.
  • Når ofre reagerer med eftergivenhed for pres, er det efter en vurdering af, at der vil være konsekvenser ved ikke at eftergive udøvers pres. Fagpersonerne erfarer, at særligt tre forhold kan påvirke ofres tilbøjelighed til at respondere med eftergivenhed: at have tidligere erfaringer med seksualiserede overgreb i barndom eller tidlig ungdom, at udøver er en partner, der udsætter ofret for vold, eller at udøver udsætter ofret for et gentagende vedvarende pres om sex.
  • At handle med passivitet er en central måde at udøve modstand på, som fagpersonerne erfarer, kan være formet af frygt, søvn, indtag af alkohol og narkotiske stoffer, udøvers tidligere manglende respekt for undskyldninger og kulturelle opfattelser af kvinders og mænds rolle i heteroseksuel sex. I forhold til det at sove og være påvirket af alkohol eller narkotika kan passivitet ikke tolkes som en bevidst modstand fra ofret, men vil snarere ses som et led i udøvers opportunistiske magtanvendelse.
  • Når ofre responderer ved at foregive nydelse og venlighed er det udtryk for modstand, når det forekommer ved frygt for udøvers repressalier, og ofre erfarer, at andre former for modstand ikke respekteres. Denne måde at respondere på kan dermed få overgrebet overstået hurtigere.

Nathalie Weih, Julie Enevoldsen, Katrine Bindesbøl Holm Johansen
Udgivet af Lev Uden Vold, 2022
Pjece: Mod en nuanceret forståelse af seksualiserede overgreb

narcissist.dk og EnouQh.com – vi deler citater om narcissistisk og psykisk vold.
Er du sammen med en narcissist? Tag testen her: Narcissist-testen.
Facebook: https://www.facebook.com/stoppsykvold

Vis alle citater 😘