Psykisk vold

Narcissistisk vold

|

Narcissistisk mishandling (narcissistic abuse) er en form for følelsesmæssigt mishandling, hvor mishandleren kun bekymrer sig om sig selv og kan bruge ord og handlinger til at manipulere deres partners adfærd og følelsesmæssige tilstand.

Resultatet af narcissistisk mishandling kan variere afhængigt af, hvor længe man kan udholde disse typer forhold. Effekterne spænder fra mild til svær, hvor nogle overlevende kommer sig, mens andre kan lide livslang skade.

Arlin Cuncic
www.verywellmind.com

*Kommentar: Narcissistisk mishandling, narcissistisk misbrug (af et andet menneske), narcissistisk vold, abusive relationships og psykisk vold er alle betegnelser, der kredser om den samme måde, et menneske opfører sig over for et andet, men med nuanceforskelle, der kan være svære at skelne mellen, men opsummeres fint i straffelovens § 243.

»Den, som tilhører eller er nært knyttet til en andens husstand eller tidligere har haft en sådan tilknytning til husstanden, og som gentagne gange over en periode udsætter den anden for groft nedværdigende, forulempende eller krænkende adfærd, der er egnet til utilbørligt at styre den anden, straffes for psykisk vold med bøde eller fængsel indtil 3 år.« *

narcissist.dk og EnouQh.com – vi deler citater om narcissistisk og psykisk vold.
Er du sammen med en narcissist? Tag testen her: Narcissist-testen.
Facebook: https://www.facebook.com/stoppsykvold

Vis alle citater 😘