Narcissisme

Narcissistiske forældre

|

Børn af forældre med narcissistisk personlighedsforstyrrelse kæmper ofte med skyld, skam og dårligt selvværd – også som voksne.

Som barn af en forælder, der har en grad af narcissistisk personlighedsforstyrrelse, har du formentlig en række erfaringer og oplevelser med i bagagen, som virker urimelige eller svære at forstå. Det kan for eksempel være, at:

  • Det i høj grad har været dig, der skulle tage dig af dine forældre
  • Det altid har været mest hårdt for eller synd for mor eller far
  • Du har skulle lytte og trøste, når de har talt om, hvor hårdt det var for dem (at gå på arbejde, være syg, have økonomiske problemer, være gift med faren/moren og så videre)
  • Du ofte har været dine forældres lytter og trøster, og tilsidesat dine egne problemer, behov og følelser, fordi der ikke rigtig var plads til dem
  • Du er blevet rigtig god til at præstere og overskride dine egne grænser uden at lytte til dig selv – fordi du ikke har ikke lært at passe på dig selv hjemmefra.
  • Kan du svare ja til nogle af punkterne eller noget, der minder om, har din mor eller far antageligt et problem med at være meget selvoptaget.

Anne Gitz-Johansen
Autoriseret psykolog
www.altompsykologi.dk

Kommentar: Der behøver ikke nødvendigvis at være tale om en forælder med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse, men om en forælder med stærke narcissistiske træk. Narcissisme er et spektum, dvs. en skala, der bevæger sig fra 1-10, hvor 5 er 'normalt'. 'Normalt' er, hvor man kan finde ud at at tage hensyn til både egne og andres ønsker og behov på en fornuftig måde. Mange narcissister er velfungerende uden for hjemmet, men kan udsætte børn og partnere for narcissistisk vold.

narcissist.dk og EnouQh.com – vi deler citater om narcissistisk og psykisk vold.
Er du sammen med en narcissist? Tag testen her: Narcissist-testen.
Facebook: https://www.facebook.com/stoppsykvold

Vis alle citater 😘