Søren Pape Poulsen

Psykisk vold

|

Nok kan psykisk vold være usynlig for udenforstående. Men for ofrene – og ofte også deres børn – kan det sætte alvorlige spor, der vil følge dem for resten af deres liv.

Derfor er det nødvendigt, at vi handler. Vi skal som samfund sende et stærkt og entydigt signal om, at vi ikke tolererer psykisk vold.

Søren Pape Poulsen
Det Konservative Folkeparti (C)
Blog: nyheder.tv2.dk

Fotograf: Jakob Knudsen
Foto beskåret tol denne blogs format

Retsinformation

Psykisk vold

|

Politiet skal ved behandlingen af sager om psykisk vold navnlig være opmærksom på at:

– identificere relevante sager og forhold, se pkt. 2.1.
– afdække parternes relation til hinanden og indbyrdes forhold samt handlingernes karakter, grovhed og varighed/periode gennem efterforskningen, se pkt. 2.2.
– vejlede og støtte forurettede, se pkt. 2.3.

www.retsinformation.dk

Dansk Psykolog Forening

Psykisk vold

|

Man kan ikke mærke psykisk vold fysisk på kroppen, men det kan føles som at blive slået på psyken. Psykisk vold er, når man på mange forskellige måder får at vide, at man ikke er noget værd, er forkert eller ikke fortjener respekt og kærlighed. For eksempel ved at blive talt til nedladende eller ydmygende.

Man kan få at vide, at man ikke er noget værd direkte igennem gentagende ord og sætninger, men det kan også kommunikeres mere subtilt igennem handlinger og non-verbalt sprog.

Psykisk vold kan finde sted bag lukkede døre uden vidner, eller den kan tage form af sociale ydmygelser foran andre mennesker. Eller en kombination, hvor den partner, der udøver psykisk vold for eksempel først i enerum kalder sin partner uduelig, grim, skadelig, en dårlig forælder eller dum.

Alt om psykologi
Dansk Psykolog Forening

narcissist.dk og EnouQh.com – vi deler citater om narcissistisk og psykisk vold.
Er du sammen med en narcissist? Tag testen her: Narcissist-testen.
Facebook: https://www.facebook.com/stoppsykvold

Vis alle citater 😘