Lovgivning

Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

|

Der er som udgangspunkt en formodning om, at en person, der samtykker i et samleje, ikke blot forholder sig helt passivt, men deltager i et eller andet omfang.

I situationer, hvor den ene part har udvist total passivitet, må personen, der ønsker samlejet gennemført, derfor gøre noget for at sikre sig, at den anden part samtykker.

Der vil aldrig være tale om samtykke i situationer, hvor den ene person fx sover, er stærkt beruset, er fysisk lammet, eller hvor vedkommendes passivitet eller manglende modstand er udtryk for en ubevidst frygtbetinget tilstand (jf. Karnov online, note 1293 til straffelovens § 216, stk. 1).

Det er personernes adfærd umiddelbar i sammenhæng med og på tidspunktet for samlejet, som er afgørende for at vurdere, om der er tale om samtykke. Foregående flirtende adfærd eller kys kan ikke i sig selv anses som samtykke til samleje. Det samme gælder situationer, hvor vedkommende er gået med den anden person hjem eller har accepteret seksuelt samvær via en app på et senere tidspunkt på dagen (jf. Karnov online, note 1293 til straffelovens § 216, stk. 1).

Nathalie Weih, Julie Enevoldsen, Katrine Bindesbøl Holm Johansen
Udgivet af Lev Uden Vold, 2022
Pjece: Mod en nuanceret forståelse af seksualiserede overgreb

narcissist.dk og EnouQh.com – vi deler citater om narcissistisk og psykisk vold.
Er du sammen med en narcissist? Tag testen her: Narcissist-testen.
Facebook: https://www.facebook.com/stoppsykvold

Vis alle citater 😘