Sagsbehandling

Optaget

|

Står du midt i en højkonfliktsag, så er min anbefaling at optage alt både i Statsforvaltningen (familieretshuset) samt på kommunen.

Du skal ikke forvente at ting bliver gengivet korrekt.

Det ses rigtig tit, at der direkte lyves i rapporter.

detvirkeligedanmark.blogspot.com


Kommentarer på facebook til citatet:

– Skræmmende, det kan være nødvendigt.
– Desværre nødvendigt, ja.
– Er det ikke ulovligt?
– Må man det?
– Det kan også optrappe konflikten …


EnouQh’s kommentar:

Vi er ikke tilhængere af, at vi render rundt og optager hinanden. Det synes jeg ikke, at man skal, men!

Her er lovgivningen:

§ 32
Det er forbudt under retsmøder at optage eller transmittere billeder og lyd, medmindre retten undtagelsesvis tillader dette. Offentliggørelse af billeder og lyd, der er optaget i strid hermed, er forbudt. Retten kan i øvrigt på ethvert tidspunkt under sagen forbyde offentlig gengivelse af billeder og lyd, der er optaget under et retsmøde. Rettens afgørelse efter 1. og 3. pkt. træffes ved kendelse.

Ombudsmanden:
Efter ombudsmandens opfattelse er der ikke noget til hinder for at en myndighed accepterer at en borger optager møder mellem borgeren og myndigheden.

Med udgangspunkt i princippet om at offentlige myndigheder selv sætter rammerne for de møder som myndigheden holder, udtalte ombudsmanden imidlertid at en borger ikke har krav på at optage sine møder med forvaltningen. Eventuelle begrænsninger i borgerens mulighed for at optage et møde skal fastsættes på et sagligt grundlag.

Familieadvokaten.dk:
Ja, det er lovligt at optage en samtale, som man selv er part i, uden den anden bliver oplyst om det.
Offentlige myndigheder kan sætte rammerne for de møder, de afholder, herunder forbyde optagelse af samtaler på mødet.

Samtalen må bruges til et lovligt formål, men det kan være en krænkelse af den andens parts privatliv at afspille samtalen for andre, medmindre der er et sagligt grundlag for det.


EnouQh’s kommentar fortsat:
Med andre, for at overholde lovgivningen, skal man spørge pænt først. Til gengæld er der ingen straf for ikke at overholde lovgivningen … ikke som det ser ud i dag, selvom det uden tvivl kan afstedkomme nogle sure miner og sagsbehandlere i forvaltningerne!

Når det er sagt, så kan der være tilfælde, hvor et referat kan være både sjusket, dårligt, mangelfuldt og partisk – og der kan være tilfælde, hvor en bisidder ikke er en tilstrækkelig 'backup'. Jeg har derfor forståelse for, hvorfor nogle kan føle sig tvunget til en 'bedre', dokumenterbar løsning!

narcissist.dk og EnouQh.com – vi deler citater om narcissistisk og psykisk vold.
Er du sammen med en narcissist? Tag testen her: Narcissist-testen.
Facebook: https://www.facebook.com/stoppsykvold

Vis alle citater 😘